Нашите услуги

Ей Ви Си Кънсълтинг предлага счетоводни, данъчни и ТРЗ услуги на фирми, компании, организации с нестопанска цел, еднолични търговци и самоосигуряващи се лица.  

Бизнес консултиране

 • Пазарни проучвания - от 300 лева без ДДС

 • Европейски проекти - По договаряне

 • Бизнес планове и консултации - По договаряне

 • Управленско консултиране - По договаряне

 • Консултации за инвестиции в недвижими имоти - По договаряне

 • Изготвяне на финансови модели, бюджети и прогнози - от 300 лева без ДДС

 • Преговаряне за финансиране от фондове и банки - По договаряне

 • Бизнес оптимизиране и бенчмаркинг - По договаряне

 • Изграждане на бизнес процеси и бизнес стратегии - По договаряне

Счетоводни услуги - Оперативно счетоводство

 • Текущо и годишно счетоводно отчитане по НСС и МСФО

 • Изготвяне и публикуване на годишни финансови отчети

 • Счетоводни консултации

 • Възстановяване на ДДС

- Предлагаме онлайн счетоводство

Данъчни консултации

 • Попълвне на данъчни декларации

 • Данъчни консултации

 • Представляване пред властите

ТРЗ и личен състат

 • Осчетоводяване на ведомости за заплати

 • Наемане и освобождаване на персонал

 • Консултации относно личен състав

 • Подбор на кадри

 • Обучения на персонал

 • Хедхънтинг в социални направления - финанси, счетоводство, маркетинг, икономика и подобни

Ние създаваме екосистема от нашите клиенти

Освен обичайните ни дейности по услугите които предлагаме, се стараем да създаваме бизнес възможности между нашите клиенти, като голяма част от тях с течение на времето започнаха да работят помежду си.