top of page

Примерни цени на консултантски услуги

Ей Ви Си Консултинг има индивидуален подход към всеки един клиент, като в зависимост от заданието и работата цените са различни. В текста по-долу може да открите ориентировъчни цени, но е възможно те да не са релевантни за определен случай.

Бизнес консултиране - цени

 • Пазарни проучвания - от 300 лева без ДДС

 • Европейски проекти - до 2% от сумата на финансиране

 • Бизнес планове и консултации - от 300 лева без ДДС

 • Управленско консултиране - по договаряне

 • Консултации за инвестиции в недвижими имоти - по договаряне

 • Изготвяне на финансови модели, бюджети и прогнози - по договаряне

 • Количествени стойностни сметки - 400 лева без ДДС при РЗП по-малко от 5,000 кв.м.

 • Преговаряне за финансиране от фондове и банки - до 2% от сумата на финансиране 

 • Бизнес оптимизиране и бенчмаркинг - от 500 лева без ДДС

 • Изграждане на бизнес процеси и бизнес стратегии - от 300 лева без ДДС

 • Изготвяне на документации и разработване на бизнес планове за Европейско финансиране или финансиране от други фондове - по договаряне

 • Други консултации - 30 лева на час без ДДС

ТРЗ и личен състат - цени

 • Осчетоводяване на ведомости за заплати - на служител по 10 лева без ДДС

 • Наемане и освобождаване на персонал - безплатно за клиенти

 • Консултации относно личен състав - безплатно за клиенти

 • Подбор на кадри - 15-20% от годишната заплата

 • Обучения на персонал - по договаряне

 • Хедхънтинг в социални направления - финанси, счетоводство, маркетинг, икономика и подобни - по договаряне

Счетоводни услуги - цени

 • Текущо и годишно счетоводно отчитане по НСС и МСФО - от 120 лева без ДДС

 • Изготвяне и публикуване на годишни финансови отчети - безплатно за клиенти, по договаряне от 50 лева без ДДС

 • Счетоводни консултации - 30 лева на час без ДДС

 • Възстановяване на ДДС - безплатни за клиенти, по договаряне

 • Онлайн счетоводство - от 100 лева без ДДС

bottom of page